Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo

Giá: 97.300 VND
Thị trường: 139.000 VND
Tiết kiệm: 41.700 VND (30%)

Làm sao để chấp nhận chính mình trong 1 thế giới tuyệt vọng phấn đấu cho sự hoàn hảo.