Wabi Sabi Thương Những Điều Không Hoàn Hảo

Giá: 68.000 VND
Thị trường: 99.000 VND
Tiết kiệm: 31.000 VND (31%)

Wabi sabi là một trạng thái của trái tim. Là hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Ta cảm được nó trong khoảnh khắc nhận thức sâu sắc thực sự – một khoảnh khắc hoàn hảo trong một thế giới không hoàn hảo.