Tỷ phú bán giày

Giá: 125.000 VND
Thị trường: 139.000 VND
Tiết kiệm: 14.000 VND (10%)

Tỷ Phú Bán Giày không phải là một cuốn sách dạy cách làm giàu tuần tự theo các bước 1 – 2 – 3,… cũng không hẳn là một cuốn sách chỉ dẫn bí quyết kinh doanh hay nghệ thuật quản lý. Là hành trình tìm ra chân lý của Hạnh phúc, Đam mê và Lợi nhuận.

Cho phép đặt hàng trước