Truyền Thông Nội Bộ: Linh Hồn Của Doanh Nghiệp

Giá: 97.500 VND
Thị trường: 150.000 VND
Tiết kiệm: 52.500 VND (35%)

Đứng thứ 10 trong Top 1000 Sách quản trị nhân lực bán chạy tháng này.