Tôi, Tương Lai Và Thế Giới

Giá: 110.000 VND
Thị trường: 160.000 VND
Tiết kiệm: 50.000 VND (31%)

Tôi, Tương lai & Thế giới nên là cuốn sách đầu giường cho các bạn trẻ, các nhà giáo dục, kể cả những nhà khởi nghiệp và những người làm chính sách để có sự chuẩn bị và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi cơn sóng thần Cách mạng công nghiệp 4.0 tràn đến.