Tôi đi tìm tôi

Giá: 113.200 VND
Thị trường: 160.000 VND
Tiết kiệm: 46.800 VND (29%)

Tôi đi tìm tôi là chuyến tàu du hành thời gian ngược về quá khứ, tìm lại chính mình. Bạn chính là điều bạn đi tìm. Bạn chính là thứ bạn muốn trưởng thành.