Tiếp thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số

Giá: 75.600 VND
Thị trường: 100.000 VND
Tiết kiệm: 24.400 VND (24%)

Đứng thứ 5 trong Top 1000 Sách Kinh Tế bán chạy tháng này