Thế Mới Là Marketing (This Is Marketing)

Giá: 152.000 VND
Thị trường: 169.000 VND
Tiết kiệm: 17.000 VND (10%)

Thế Mới Là Marketing – Một cách tiếp cận mang tính “thay đổi cuộc chơi đối” với MARKETING, KINH DOANH và QUẢNG CÁO.

Cho phép đặt hàng trước