Tâm Lý Học Hài Hước (Tái Bản)

Giá: 62.300 VND
Thị trường: 89.000 VND
Tiết kiệm: 26.700 VND (30%)

Cuốn sách hàm chứa những nghiên cứu, thí nghiệm độc đáo, dị thường của những nhà khoa học tò mò nhất trên thế giới