Tái tạo tổ chức: Phá vỡ rào cản, thổi bùng sinh khí

Giá: 123.500 VND
Thị trường: 190.000 VND
Tiết kiệm: 66.500 VND (35%)

Top 20 sách kinh tế – lãnh đạo bán chạy nhất năm nay