Sài Gòn vang bóng

Giá: 62.000 VND
Thị trường: 90.000 VND
Tiết kiệm: 28.000 VND (31%)

Sài Gòn vang bóng, hẳn nhiên không phải là “vang bóng một thời”, mà là sẽ luôn vang bóng, nếu chúng ta biết nhìn nhận, biết nâng niu, biết hành động để gìn giữ, xây dựng những vẻ đẹp đó.