Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Giá: 93.900 VND
Thị trường: 125.000 VND
Tiết kiệm: 31.100 VND (25%)

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh lắng đọng nhẹ nhàng trong tâm tưởng để rồi ai đã lỡ đọc rồi mà muốn quên đi thì thật khó.