Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế Có Gì?

Giá: 113.230 VND
Thị trường: 169.000 VND
Tiết kiệm: 55.770 VND (33%)
Tác giả: Nhóm tác giả Spiderum

Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế Có Gì? là cuốn sách hướng nghiệp tập hợp 21 bài viết chứa đựng những chia sẻ thật và chất của các tác giả trực tiếp hoạt động trong các vị trí liên quan đến khối Kinh tế. Nằm trong Top sách hướng nghiệp hot nhất 2021