Sách cũ: Từ tốt đến vĩ đại (Tình trạng: Mới 90%)

Giá: 65.000 VND
Thị trường: 115.000 VND
Tiết kiệm: 50.000 VND (43%)

Từ Tốt Đến Vĩ Đại – cuốn sách nên đọc đối với bất kỳ lãnh đạo hay quản lý nào!

 

Hết hàng