One Decision – Kỹ năng ra quyết định sáng suốt

Giá: 120.600 VND
Thị trường: 180.000 VND
Tiết kiệm: 59.400 VND (33%)