NYM – Tôi của tương lai

Giá: 120.100 VND
Thị trường: 180.000 VND
Tiết kiệm: 59.900 VND (33%)

NYM – Tôi của tương lai  là cuốn sách kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và con người đầu tiên tại Việt Nam.