No more plastic

Giá: 54.000 VND
Thị trường: 75.000 VND
Tiết kiệm: 21.000 VND (28%)