Nhà không rác

Giá: 107.500 VND
Thị trường: 129.000 VND
Tiết kiệm: 21.500 VND (17%)

Zero Waste Home: Nhà Không Rác sẽ tiếp động lực giúp bạn giải tán bớt đồ đạc và tái chế ít hơn, không chỉ góp phần xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp hơn mà còn giúp bạn hoàn thiện bản thân.