Người trong muôn nghề – Ngành IT có gì?

Giá: 113.230 VND
Thị trường: 169.000 VND
Tiết kiệm: 55.770 VND (33%)
Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì? – là cuốn sách đầu tiên trên thị trường đem đến bức tranh toàn cảnh về ngành CNTT cũng như lộ trình phát triển của các vị trí nghề nghiệp phổ biến trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.