Người Chọn Nghề Hay Nghề Chọn Người (Tái Bản 2020)

Giá: 83.100 VND
Thị trường: 103.000 VND
Tiết kiệm: 19.900 VND (19%)

Người Chọn Nghề Hay Nghề Chọn Người – nằm trong top 50 cuốn sách hướng nghiệp bán chạy nhất năm 2021, tại Việt Nam