Nghiện giấc mơ bơ lối mòn

Giá: 90.000 VND
Thị trường: 120.000 VND
Tiết kiệm: 30.000 VND (25%)

Đừng nghiện giấc mơ của ai đó mà hãy tìm kiếm và nghiện giấc mơ của chính mình. Chỉ khi đó, bạn mới thật sự cảm thấy mình là “kẻ nghiện” kiêm “kẻ bơ” hạnh phúc nhất thế giới.