Một đời thương thuyết

Giá: 121.000 VND
Thị trường: 135.000 VND
Tiết kiệm: 14.000 VND (10%)

Một đời thương thuyết – Cuốn sách dành cho những bạn đang hiếu kỳ, muốn tìm hiểu về thương thuyết. Bạn có thể là 1 sinh viên đang phân vân trước những lựa chọn về hướng đi nghề nghiệp, hay là người chủ trì 1 đội sắp vào bàn đàm phán, hay là Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty nhận được lời mời đàm phán.