Made in Japan

Giá: 133.330 VND
Thị trường: 199.000 VND
Tiết kiệm: 65.670 VND (33%)

Made in Japan – Hành trình Sony trở thành một trong những tập đoàn đa quốc gia quyền lực nhất trên thế giới