LGBT – Một Quốc Gia Ẩn Giấu

Giá: 104.300 VND
Thị trường: 149.000 VND
Tiết kiệm: 44.700 VND (30%)

LGBT – Một Quốc Gia Ẩn Giấu. Trong một dịp hiếm hoi và chưa từng có tiền lệ, một cuốn sách khoa học về người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) của tác giả Việt Nam xuất hiện trên thị trường sách trong nước. Một sự kết hợp độc đáo giữa sách khoa học tâm lý và mỹ thuật sáng tạo được xây dựng trong suốt 2 năm bởi tác giả và cộng sự.