Không Đến Một

Giá: 82.500 VND
Thị trường: 110.000 VND
Tiết kiệm: 27.500 VND (25%)

Không Đến Một đưa ra một cái nhìn lạc quan về tương lai của sự tiến bộ và tư duy mới mẻ về đổi mới: bắt đầu từ việc học cách đặt ra những câu hỏi đưa bạn đến những nơi không ngờ tới để tìm và tạo ra giá trị cho thế giới.