Hoa vẫn nở mỗi ngày

Giá: 189.000 VND
Thị trường: 234.000 VND
Tiết kiệm: 45.000 VND (19%)