Harvard bốn rưỡi sáng

Giá: 92.900 VND
Thị trường: 119.000 VND
Tiết kiệm: 26.100 VND (22%)

“Ai cũng là người cầm lái vận mệnh của chính mình. Và tự tin chính là la bàn chỉ hướng cho con thuyền của đời người. Người ta thành công hay không, hạnh phúc hay không, điều cốt yếu nhất là có tạo lập được niềm tin vững chắc hay không?”