Giữa dòng xoáy cuộc đời – Ký chân dung

Giá: 99.000 VND
Thị trường: 119.000 VND
Tiết kiệm: 20.000 VND (17%)

Giá như trước khi khởi nghiệp, các bạn trẻ được trang bị kỹ hơn, và hiểu rõ hơn những câu chuyện đã và đang diễn ra của những doanh nhân đi trước. Sai lầm là một phần của đời sống, chúng ta không thể né tránh nó, nhưng hoàn toàn có thể hạn chế nó.