[SÁCH MARKETING] TIẾP THỊ 4.0: Dịch chuyển từ Truyền thống sang Công nghệ số

Giá: 79.000 VND
Thị trường: 100.000 VND
Tiết kiệm: 21.000 VND (21%)

Cuộc cách mạng 4.0 bùng nổ với sự phát triển như vũ bão của internet và công nghệ, khi hành vi của người tiêu dùng ngày càng thay đổi. Cuốn sách chắc chắn là cẩm nang rất cần thiết cho hoạt động marketing thế hệ mới, giúp bạn điều hướng thế giới đang ngày càng kết nối hiện nay và bối cảnh người tiêu dùng đang thay đổi để tiếp cận nhiều khách hàng hơn, hiệu quả hơn.