Combo 3 cuốn sách định hướng nghề nghiệp dành cho giới trẻ

Giá: 405.600 VND
Thị trường: 507.000 VND
Tiết kiệm: 101.400 VND (20%)

Người trong muôn nghề
Người trong muôn nghề – Ngành kinh tế có gì?
Người trong muôn nghề – Ngành IT có gì