Chiến Binh Cầu Vồng

Giá: 77.850 VND
Thị trường: 109.000 VND
Tiết kiệm: 31.150 VND (29%)