Câu Chuyện Iphone

Giá: 181.350 VND
Thị trường: 279.000 VND
Tiết kiệm: 97.650 VND (35%)

Câu Chuyện Iphone – Những bí mật lịch sử chưa từng tiết lộ về sản phẩm có tính cách mạng nhất của Steve Jobs