Bộ sách kết tinh 1 đời của Giáo sư Phan Văn Trường dành tặng thế hệ sau

Giá: 459.000 VND
Thị trường: 510.000 VND
Tiết kiệm: 51.000 VND (10%)

Một Đời Thương Thuyết + Một Đời Quản Trị + Một Đời Như Kẻ Tìm Đường (Cả Đời Trên Thương Trường)

Hết hàng