Bí mật của nước (Tình trạng mới 90%)

Giá: 40.000 VND
Thị trường: 69.000 VND
Tiết kiệm: 29.000 VND (42%)

“Bí mật của nước” nằm trong danh mục sách bán chạy do tạp chí New York Times bình chọn, được dịch ra 24 thứ tiếng và bán được hơn 1 triệu bản trên toàn thế giới.

Sách cũ (tình trạng mới: 90%)

Hết hàng