[SÁCH KỸ NĂNG] LÀM NHƯ CHƠI

Giá: 49.000 VND
Thị trường: 99.000 VND
Tiết kiệm: 50.000 VND (51%)

Cuốn sách này giúp chúng ta làm chủ công việc và đời sống bằng năng lực tỉnh thức của Thầy Minh Niệm, cho chúng ta được “vừa làm, vừa sống” thay vì phải làm xong việc rồi mới có thể sống, hoặc tệ hơn làm mãi mà quên sống. Làm và Sống được nâng lên bằng nhau bởi vì làm ở đây là mọi hoạt động của đời sống chứ không chỉ là công việc nghề nghiệp.

Hết hàng