10 loại hình đổi mới sáng tạo

Giá: 161.850 VND
Thị trường: 249.000 VND
Tiết kiệm: 87.150 VND (35%)

Cuốn sách này dành cho doanh nhân, giám đốc và những nhà đổi mới ở trên tiền tuyến ngành, bất cứ ai muốn vượt ra khỏi những chuẩn mực cố hữu và muốn thực hiện công cuộc đổi mới sáng tạo sẽ tìm ra những công cụ không thể thiếu trong 10 Loại Hình Đổi Mới Sáng Tạo.